Mgr. Jana Štindlová
psychoterapie, supervize

Dobrý den,

vítejte na těchto stránkách!

Máte-li v životě těžkosti pracovní či osobní, vztahové, fyzické či psychické, cítíte častou únavu či nepohodu, nebo prostě chcete pracovat na svém osobním růstu, můžete zavolat či napsat-viz Kontakt.

Jana Štindlová


TERAPIE

V terapeutické práci je zásadní bezpečí, důvěra, profesionalita a vzájemný vztah.
Vše, co v rámci terapie s klienty sdílím, zůstává důvěrné. Bezpečné a diskrétní prostředí je zajištěné i tím, že nejsem vázaná smlouvou se zdravotní pojišťovnou a nemusím tedy nikomu předávat žádné informace o klientech. Z toho důvodu jsou služby placené.
Můj přístup k terapii je ovlivněn mým vzděláním a především sebezkušenostním hlubinně dynamickým výcvikem, kterým jsem prošla. Blízký je mi humanistický směr, ale do své práce integruji i prvky dalších terapeutických směrů.

Cílem terapie je odstranění či zmírnění potíží klienta, zvýšení sebereflexe a sebedůvěry. Dále je důležité dosažení změn v životě, které budou dlouhodobé, tzn. že klient nebude řešit zanedlouho další problémy, které jen nahradily předchozí a že si bude i po skončení terapie umět nově získaným způsobem poradit s těžkostmi. Některé životní situace a limity lze díky terapii lépe přijmout. I po skončení terapie často klienti pokračují v práci sami na sobě.

Průběh terapie

Společné setkání znamená čas, který je věnovaný jen Vám.
Jde o bezpečné o chráněné místo, ve kterém je možné sdílet s terapeutem část své cesty životem.

Nejprve se domluvíme na prvním setkání.

První setkání

Co Vás na něm bude čekat? Promluva v klidné ordinaci v Praze 7 (případně i na jiném místě) a ujasnění toho, na čem bychom mohli společně pracovat. Nejjednodušší je spontánně hovořit tak otevřeně, jak to v danou chvíli je možné o čemkoliv, co považujete pro sebe za důležité. Také se domluvíme, zda by bylo užitečné sejít se ještě na několika konzultacích (např. na 3) a teprve pak se domluvit, jestli budeme v setkáváních pokračovat: někdy dojde hned na prvním setkání k domluvě o pokračování, o četnosti konzultací a dalších praktických věcech. Někdy dojde k domluvě o jiných možnostech než je individuální terapie.

Další setkávání

Setkání či konzultace trvá 50 minut a na četnosti se domlouváme podle aktuální situace.

Během setkávání v ideálním případě dojde k navázání vztahu důvěry mezi klientem a terapeutem, a na tomto terapeutickém vztahu pak stojí těžiště společné práce. Je důležité hovořit společně i o tom co se v setkáních děje TEĎ A TADY.
Je možné domluvit se na sepsání dohody o spolupráci, která bude obsahovat praktické záležitosti (délka terapie, omluvy a rušení konzultací, cena…..) i reálné a splnitelné cíle či zakázky terapie.
V průběhu terapie dochází i k obdobím, kdy se může jevit problém jako ještě větší, právě překonání překážek však může vést k zralejšímu a lepšímu zvládání problémů do budoucna.

Ukončení terapie

Pokud klient či terapeut během terapie usoudí, že problém stanovený na počátku je již vyřešen a není další důvod pro setrvání v péči terapeuta. Někdy je důvodem ukončení rodinné či osobní důvody příp. potřeba klienta změnit způsob péče. O všech těchto krocích je možné se domluvit a v případě potřeby terapii ukončit. Terapii je možné ukončit kdykoliv. Je ale užitečné setkat se ještě 2 – 3x kvůli shrnutí práce a možnosti dobře ji ukončit.

Mgr. Jana Štindlová


Psychoterapeutka, supervizorka
Členka České asociace pro psychoterapii
Členka Asociace manželských a rodinných poradců

Praxe

práce s rodinami dětí se zrakovým a kombinovaným postižením, práce s rodinami s rizikem sociálního vyloučení a zanedbávání péče, práce se seniory a jejich rodinami, práce s onkologicky nemocnými pacienty a jejich blízkými.

Nyní

 • soukromá praxe – individuální a skupinová psychoterapie

 • Centrum psychologicko sociálního poradenství, středisko Beroun

 • supervize

 • Vzdělání

 • 2011-2014 –  FHS UK, obor Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích

 • 2005 -2008 – MU Brno, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika (psychopedie, etopedie)

 • Sociální práce (SŠSP)

 • 2005-2010 – výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii – sebezkušenostní pětiletý hlubinně-dynamicky orientovaný, vedoucí terapeuti: PHDr. P. Jánská, MUDr. M. Kryl,

 • 2002–2005 – Studium Pražské psychoterapeutické fakulty

 • 2023-2024 Výcvik v EMDR - Eye Movement Desenzitization and Reprocessing - Elisa Farett

 • 2020-2022 – Transakční analýza, model Virginie Satirové - Phdr. Iva Veltrubská

 • 2023 - Mezi duší a Duchem – práce s enneagramem

 • 2022 – Schematerapie pro všechny – Dr. Beáta Pašková

 • 2016 – výcvik Výklad snů- Gestalt přístup, PhDr. Veltrubská

 • 2015 – kurz Životní scénáře – PhDr. Veltrubská

 • 2013-2014 “ Daseinanalytický výklad snů“, čas.rozsah 2 roky (106 hod), poskytovatel: DA-psychoterapie, Praha 2, ukončení závěrečnou zkouškou

 • 2014–2015 Kurz Terapie partnerského vztahu, čas.rozsah 110 hodin, poskytovatel LIPPP Liberec,

 • 2014 – získání licence pro práci s autorskou sadou projektivních koláží M.Huptycha

 • 2011 – Sen v jungovské psychoterapii (PhDr. Běťák)

 • 2010 – Psychiatrické minimum (MUDr. J. Stuchlík)

 • 2010 – Relaxační techniky (PHDr. Langošová)

 • 2010 – Obnova lásky v rodině (Dr. J. Prokopová)

 • 2009 – Práce s časovou osou (MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková)

 • 2006 – Pesso-Boyden terapie (PhDr. Y. Lucká, PhDr. L. Kobrle)

 • 2003 – Snová práce v psychoterapii (PhDr. M. Jára)

 • 2002 – kurz „Tragická triáda logoterapie“ (PhDr. K. Balcar)

 • 2001 – kurz „Strukturované metody logoterapie“ (PhDr. K. Balcar)

 • 2000 – kurz „Logoterapie a existenciální analýza“ (PhDr. K. Balcar)

 • 1998 – Videotrénink interakcí-základní kurz VTI


 • A řada dalších kurzů a seminářů.
  V současné době pracuji pod supervizí PhDr. G. Veltrubské a MUDr. Z. Pinďákové.

  IČO: 86610848
  tel: 775 270 166

  Ceník

 • Individuální poradenství (osobní, online, telefonické):

  1200,-Kč / 50 min

  1600,-Kč / 90 min

 • Párové poradenství, docházka za klientem:

  1700,-Kč / 90 min

 • Pro klienty pojištěné u VZP je možnost požádat o poukaz na příspěvek na 10 sezení v maximální výši 500 kč na jedno sezení.

 • Klienti v tíživé sociální situaci mají možnost domluvit si poměrnou slevu.

 • Storno podmínky: konzultaci je možno zrušit bez platby 48 hodin předem.

 • Číslo účtu: 245164636/0300 • Kontakt

  Mgr. Jana Štindlová

  Telefon: 775 270 166
  e-mail: jana.stindlova@centrum.cz
  Skype: jana.stindlova


  Adresa:
  Farského 8, Praha 7

  MHD:
  metro C – Vltavská, nebo tramvaje 1, 6, 8, 17, 25, 26 na Strossmayerovo náměstí

  AUTEM:
  Parkování autem na placených stáních